O firmieOfertaCertyfikaty CambridgeDoskonalenie zawodoweKontakt

Uczestnictwo w konferencjach metodycznych organizowanych dla nauczycieli przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego jako obcego
(IATEFL POLAND) oraz seminariach British Council, konferencjach metodycznych prowadzonych przez przedstawicieli wydawnictw angielskojęzycznych-podręczników
do nauki języka angielskiego.

CertyfikatCertyfikatCertyfikatCertyfikatCertyfikatCertyfikatCertyfikatCertyfikat

CertyfikatCertyfikatCertyfikatCertyfikatCertyfikatCertyfikatCertyfikat
web design - OSI Go3.pl